Praca

Czy posiadasz kwalifikacje POF? (wymagane)
TAKNIE

Czy posiadasz szkolenie w zakresie ochrony imprez masowych? (wymagane)
TAKNIE

Czy posiadasz szkolenie w zakresie Stewardingu? (wymagane)
TAKNIE

Czy jesteś karany? (wymagane)
TAKNIE